fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu104:DataDetail1

 

   

หนังสือพิมพ์ รายวัน " ซีพีดี นิวส์ "

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X 

รับลงโฆษณา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ บริการดี งานไว ไม่ทิ้งลูกค้า ประหยัดค่าสอบ

 • เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รับรองงบการเงิน  HOT
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล HOT
 • เชิญประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
 • เชิญประชุมเพิ่มทุน
 • เชิญประชุมลดทุน
 • ประชุมย้ายบริษัทข้ามเขต
 • ประกาศเลิกห้าง เลิกบริษัท
 • ประชุมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 • ประกาศชำระบัญชี
 • เชิญประชุมเลิกบริษัท
 • งบดุล
 • เปลี่ยนตราประทับ
 • ประกาศอื่นๆ

        รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และ รับจดทะเบียนบริษัท

         ✍🏻 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด  

         ✍🏻 จดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

         ✍🏻 จดทะเบียนเลิก/ชำระบัญชี

         ✍🏻 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

         ✍🏻 จัดทำบัญชี/ยื่นภาษี/ปิดงบการเงิน  HOT

 

ลงประกาศหนังสือพิมพ์

ราคา 50 บาท

 

ส่งงานทาง E-mail 

 : cpdnews 

             

 

 

การประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับงบการเงินสิ้นสุด

31 ธันวาคม 2565  วันสุดท้ายคือวันที่ 22 เมษายน 2566
 
 

สนใจลงประกาศ โฆษณา

ลงประกาศไม่ทัน กรุณาติดต่อ

 

ติดต่อ คุณเบียร์ 093-657-9954

         

E mail : cpdthailandnews@gmail.com

 : cpdnews

  

*สอบถามเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดบริการทุกวัน 

 

หลักการลงประกาศหนังสือพิมพ์

มติทั่วไป ลงประกาศ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ได้แก่ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี, เปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท,
เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ, ชำระบัญชี

 

มติพิเศษ ลงประกาศ 1 ครั้ง ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, ย้ายสำนักงาน, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ, แก้ไขข้อบังคับ, เลิกกิจการ, ควบกิจการ

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.cpdthailand.com